Overený člen Združenia realitných kancelárií Slovenska

Ponúkame na predaj lukratívny pozemok v Bratisleve - MČ Lamač

Ponúkame na predaj lukratívny pozemok v Bratisleve - MČ Lamač Ponúkame na predaj pozemok v lukratívnej časti Bratislava – Lamač (oproti autosalónom Mercedes - Kia, pred kruhovým objazdom v smere na Záhorskú Bystricu). K pozemku sú dva prístupy – jeden z hlavnej cesty a druhý z bočnej cesty. Výmera ponúkaného pozemku je 2.144 m2. Pozemok má pravidelný obdĺžnikový tvar, jeho šírka je 25 m a dĺžka pozemku je 85 m.

Inžinierske siete: pri pozemku elektrina, voda

Pozemok je bez tiarch a je k nemu vydaná aktuálna UPI, ktorá hovorí, že pozemok sa nachádza v rozvojovom území, v časti v území určenom ako ostatná ochranná a izolačná zeleň, funkcia 1130, v časti v území určenom ako občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu, funkcia 201, kód F a v časti v území určenom ako krajinná zeleň, funkcia 1002.

Charakteristika územia funkcia 1130:
Podmienky funkčného využitia plôch: územia plošnej a líniovej zelene s funkciou ochrany kontaktného územia pred nepriaznivými účinkami susediacich prevádzok a zariadení, dopravných zariadení, zeleň v ochranných pásmach vedení a zariadení technickej vybavenosti a sprievodná zeleň vodných tokov. V územiach je potrebné rešpektovať špecifické podmienky jednotlivých druhov ochranných pásiem.

Spôsoby využitia funkčných plôch:
prevládajúce- zeleň líniová a plošná
prípustné - v území je prípustné umiestňovať najmä:
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti s ochrannými pásmami
prípustné v obmedzenom rozsahu - v území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä:
- stavby pre individuálnu rekraáciu mimo koridorov plynovodov, vodovodov, produktovodov
- drobné zariadenia vybavenosti súvisiace s funkciou
- čerpacie stanice pohonných hmôt
- diaľničné odpočívadlá, odstavné státia a parkoviská
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia
- zariadenia na separovaný zber odpadov miestneho významu okrem nebezpečného odpadu

Neprípustné:
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Charakteristika územia funkcia 201:
Podmienky funkčného využitia plôch:
prevládajúce:
- zariadenia administratívy, správy a riadenia
- zariadenia kultúry a zábavy
- zariadenia cirkví a na vykonávanie obradov
- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu
- zariadenia verejného stravovania
- zariadenia obchodu a služieb
- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti
- zariadenia školstva, vedy a výskumu

prípustné:
V území je prípustné umiestňovať najmä:
- integrované zariadenia občianskej vybavenosti
- areály voľného času a multifunkčné zariadenia
- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy
- zeleň líniovú a plošnú
- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti pre obsluhu územia

prípustné v obmedzenom rozsahu:
V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä:
- bývanie v rozsahu do 30% z celkových nadzemných podlazných plôch funkčnej plochy
- zariadenia športu, telovýchovy a voľného času
- vedecko-technické a technologické parky
- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene
- zariadenia dorobných prevádzok výroby a služieb
- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností

neprípustné:
V území nie je prípustné umiestňovať najmä:
- zariadenia s negatívnym účinkom na stavby a zariadenia v ich okolí
- rodinné domy
- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby
- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory
- autokampingy
- stavby na individuálnu rekreáciu
- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu
- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu
- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou

Regulatívy intenzity využitia rozvojových území F 201:
občianska vybavenosť celomestského a nadmestského významu:
- index podlažných plôch max.1,4
- index zastavanej plochy max.:
- 0,35 zástavba mestského typu - centrotvorná
- 0,35 areály stredných škôl
- 0,28 zástavba mestského typu - polyfunkcia
- 0,23 rozvoľnená zástavba OV
- koeficient zelene min.:
- 0,20 zástavba mestského typu - centrotvorná
- 0,35 areály stredných škôl
- 0,35 zástavba mestského typu - polyfunkcia
- 0,25 rozvoľnená zástavba OV

V prípade záujmu existuje možnosť dokúpiť susednú parcelu s výmerou 1.089 m2, čím sa pozemok zväčší na výmeru 3.233 m2 a nadobudne šírku 37 metrov.

Cena pozemku v lukratívnej časti Bratislavy s výmerou 2.144 m2 je 493.120,- eur vrátane provízie realitnej kancelárie. V prípade záujmu ma kontaktujte prosím telefonicky: 0914 777 812 alebo mailom: renataduffekova@eclipsereal.sk


V prípade našej spolupráce:
- neplatíte poplatky spojené s predajom nehnuteľnosti,
- hradíme: právny servis – spracovanie rezervačnej zmluvy, kúpno-predajnej zmluvy, návrhu na vklad do katastra, poplatky za výpis z listu vlastníctva, poplatky za podpisy u notára na kúpnych zmluvách a základný správny poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností,
- bezplatne ponúkame služby hypotekárneho špecialistu, ktorý Vám vyjedná výhodnejšie podmienky platenia Vášho hypotekárneho úveru,
- zabezpečíme znalca v prípade potreby geodeta,
- preveríme právny stav nehnuteľnosti a v prípade potreby doriešime právny stav nehnuteľnosti aby bola pripravená k predaju,
- zabezpečíme bezplatný prepis dodávateľov energií z pôvodného odberateľa
na nového odberateľa,
- v prípade potreby predaja Vašej nehnuteľnosti Vám radi pomôžeme,
- zabezpečíme služby interiérového a exteriérového architekta
- vyriešime za Vás kompletný servis pohodlne a bezpečne so zárukou diskrétnosti.493.120,- € vrátane provízie

  • Štát: Slovensko
  • Okres: Bratislava - Lamač
  • Mesto: Bratislava - Lamač
  • Ulica: Hodonínska
  • Vlastníctvo: osobné
  • Druh: Pozemky - komerčné
  • Typ: predaj
Cenavrátane provízie
Rozloha pozemku2144 m²
Vlastníctvoosobné
Statusaktívne
Plynnie
Kanalizácianie
Inžinierske sieteblízko
Terénrovina
Prístupová cestaasfaltová cesta

foto

Ing. Renáta Duffeková

realitný maklér
hovorím po slovenskyЯ говорить русскийIch spreche deutschmluvim česky

Telefón: +421 914 777 812
E-mail: renataduffekova@eclipsereal.sk

všetky realitné ponuky makléra